IRA קופת גמל בניהול אישי

מהי קופת גמל מסוג IRA ?

קופת הגמל IRA, או בתרגום לעברית: קופת גמל בניהול אישי, היא קופת גמל המאפשרת לעמיתיה שליטה מקסימלית בניהול הרכב ואיכות ההשקעות באמצעות בחירת אפיקי ההשקעה המיטביים בעבורם כגון: מניות, ניירות ערך, אגרות חוב, תעודות סל וקרנות נאמנות. חלוקת אפיקי ההשקעה מתבצעת בין נכסים בלתי סחירים לנכסים סחירים, כל זאת בהתאם למידת הסיכון ותנודתיות שוק ההון שהמשקיע בוחר בעצמו. מדובר בהשקעה שבה המושכות הן בידי המשקיע, שרשאי לבחור ולהשקיע כרצונו והכל על פי תקנות משרד האוצר הישראלי.

מוצר זה מהווה אלטרנטיבה לבחירה במסלולי ההשקעה שהחברות המנהלות מציעות כמוצרי מדף.

ה-IRA הוא פלטפורמה המאפשרת ניהול מותאם אישית, בהתאם לאופיו של המשקיע וליחסו לסיכון. זאת, תוך אפשרות לעדכן תיק ההשקעות בתדירות המתאימה לכל אחד.

רוצים לשלם פחות כסף כל חודש ולקבל יותר כל החיים?
מלאו את הפרטים, ונחזור אליכם בהקדם:

שיטת העבודה שלנו:

דילוג לתוכן