קרנות פנסיה

קרן פנסיה מיועדת לשכירים ולעצמאיים והיא בנויה באופן כזה כך שהיא מותאמת לכל שלב בחיים.

 מהי בעצם קרן פנסיה?

קרן פנסיה הינה הכלי הפופולארי ביותר לחיסכון ארוך טווח, שמטרתו העיקרית -צבירת כספים לתקופת הפרישה. בעת הפרישה ממקום העבודה והיציאה לגמלאות, קרן הפנסיה תעניק לחוסך הכנסה חודשית מרגע הפרישה למשך כל חייו.

בקרן פנסיה נכללים גם כיסויים ביטוחיים, המבטחים במקרה של מוות בטרם עת חו"ח או כל מקרה בו לא תוכל לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה  בעבודתך הנוכחית או בכל עבודה אחרת המתאימה לפי השכלתך, הכשרתך או ניסיונך – על פי תקנון הקרן, ובמשך תקופה העולה על 90 ימים ברציפות.

קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולי ביטוח לבחירת העמית, המסווגים על-פי נתוניו האישיים כגון מצבו המשפחתי וכו', וכן מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

קרן פנסיה כללית  וקרן פנסיה מקיפה – שהיא הפופולארית ביותר ואליה מנותבים רוב כספי החוסכים.

ההפקדות לקרן הכללית מיועדות בעיקר לקצבה. במסגרתה מושקעים כל הכספים בשוק ההון, וללא זכאות לאגרות חוב מיועדות מטעם המדינה.

לעומתה, הקרן המקיפה רשאית להשקיע עד 30% מגובה הכספים באג"ח מיועדות של המדינה, ורק את היתרה משקיעה בשוק ההון – לטוב ולרע.

קרן פנסיה כללית מיועדת למי שההפרשות הפנסיוניות שלו עוברות את תקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה, כלומר, ההפרשה הפנסיונית שלו היא מעל 4,866 ש"ח בחודש.

מה חשוב לדעת לגבי הכיסויים הביטוחיים של קרן פנסיה?

כל חיסכון במסגרת קרן פנסיה כולל באופן אוטומטי גם ביטוח שארים וגם ביטוח אובדן כושר עבודה.

ביטוח שארים משלם לבן/בת זוג (לרבות ידועים בציבור).

לילדים עד גיל 21 (לרבות ילדים חורגים או מאומצים) ולהורים נתמכים קצבה חודשית.

ביטוח אובדן כושר עבודה מכסה מצבים שבהם האדם מאבד את כושר העבודה שלו,

ובהקשר זה כדאי לדעת שישנה תקופת אכשרה של 5 שנים שבמהלכה אין כיסוי לאובדן היכולת להתפרנס עקב מחלות שהיו קיימות בעת פתיחת הקרן.

רוצים לשלם פחות כסף כל חודש ולקבל יותר כל החיים?
מלאו את הפרטים, ונחזור אליכם בהקדם:

שיטת העבודה שלנו:

דילוג לתוכן